Khởi công công trình xây dựng – Công trình: Nâng cấp, xây dựng cơ sở làm việc Công an thị xã Bình Minh

Khởi công công trình xây dựng – Công trình: Nâng cấp, xây dựng cơ sở làm việc Công an thị xã Bình Minh Sáng ngày 22/02/2022, Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3 phối hợp cùng Công an Tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình:Nâng cấp, xây dựng bổ sung cơ sở làm việc Công an thị xã Bình Minh và Công an huyện Tam Bình thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long

Công trình "Nâng cấp, xây dựng bổ sung cơ sở làm việc Công an thị xã  Bình Minh và Công an huyện Tam Bình thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long" có giá trị hơn 37 tỷ đồng do Công an tỉnh Vĩnh Long làm Chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành trong 650 ngày do Công ty Cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3 làm nhà thầu thi công.

Lễ khởi công xây dựng công trình Nâng cấp, xây dựng bổ sung cơ sở làm việc Công an thị xã Bình Minh và Công an huyện Tam Bình

 

Đại điện dự lễ khởi công gồm có Đại diện chủ đầu tư, đại diện Công an thị xã Bình Minh, đại diện đơn vị tư vấn giám sát, đại diện chủ nhà thầu thi công ông Lê Tiến Lực- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và đại diện các ban ngành...

 

Đại diện Chủ đầu tư, Công an thị xã Bình Minh, đơn vị tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công tiến hành lễ khởi công

Bài viết khác