• Trường trung cấp Luật Thái Nguyên

  Trường trung cấp Luật Thái Nguyên

  Chủ đầu tư: Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần SXCN xây lắp 3

 • Trụ sở làm việc Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3
 • Học viện tư pháp XL2, Xl3

  Học viện tư pháp XL2, Xl3

  Chủ đầu tư: Học viện Tư pháp
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian: 2009 - 2012

 • Trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh Hà Giang

  Trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh Hà Giang

  Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian thi công: 2008-2013

 • Cột cờ quốc gia Lũng Cú

  Cột cờ quốc gia Lũng Cú

  Chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian thi công: 2010-2010

 • Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh

  Chủ đầu tư: BQL công trình Trụ sở làm việc UBND Hà Tĩnh
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian:1997-1999 Đạt chứng chỉ Huy chương vàng chất lượng

 • Trụ sở làm việc thường trực Tỉnh ủy Hà Giang

  Trụ sở làm việc thường trực Tỉnh ủy Hà Giang

  Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian: 2009 - 2013

 • Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

  Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

  Chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian thi công: 2008-2010

Thông tin cổ đông

Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 14/7/2015, Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cổ đông Công ty.

CONJSC3 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 14 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 (CONJSC3) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu đầu tư xây dựng Chi nhánh bê tông thương phẩm tại KCN Sông Công I, Phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

* Hội đồng quản trị:
- Ông: Lê Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT
- Ông : Lâm Văn Học - Ủy viên
- Ông: Lại Văn Thiện - Ủy viên
* Ban giám đốc Công ty:
- Ông : Lê Tiến Lực - Giám đốc
- Ông : Nguyễn Vũ Trung - Phó giám đốc
- Ông: Lâm Văn Học - Phó giám đốc

* Ban kiểm soát:
- Ông: Hà Văn Quyết - Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Dinh - Thành viên

* Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty:
1. Phòng Tổ chức hành chính
2. Phòng Tài chính kế toán
3. Phòng Kế hoạch dự án
4. Phòng Kỹ thuật- An toàn - Chất lượng
5. Văn phòng đội

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất