Đơn vị thành viên

Công ty cổ phần kết cấu xây lắp 3

Công ty cổ phần kết cấu xây lắp 3

Tên giao dịch: SCJSC3
Mã số thuế: 4601259237
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh xây lắp điện nước Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3

Chi nhánh xây lắp điện nước Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3

Mã số thuế: 4601185296-001
Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Phố Cò - TP Sông Công - Thái Nguyên
Điện thoại: 0917.333.155

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp 3

Mã số thuế: 4601295404
Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Phố Cò - TP Sông Công - Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.861.097

Văn phòng đại diện Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tại Hà Nội

Địa chỉ: NV9-24, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 - Tổng cục V - Bộ Công An, Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Điện thoại: 0983.110.837

Chi nhánh bê tông xây lắp 3

Mã số thuế: 4601185296-005
Địa chỉ: Lô 2, khu công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0936854818

Văn phòng đại diện công ty tại Cần Thơ

Văn phòng đại diện công ty tại Cần Thơ

Địa chỉ: 118/18 CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Trưởng Văn phòng đại diện: Nguyễn Mạnh Dũng
Điện thoại: 0903.087.337
Email: vanphongcanthoxl3@gmail.com/manhdungxaylap3@gmail.com

Công ty cổ phần hợp tác và quan hệ quốc tế

Tên giao dịch:...
Địa chỉ: NV9-24 Tổng cục V Bộ công an, P.Tân Triều,Q.Thanh Trì, TP.Hà Nội
Đại diện: Ông Nghiêm Xuân Định
Điện thoại: ...

Mời đăng ký góp vốn thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3

Mời đăng ký góp vốn thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3

Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 Thực hiện lộ trình thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3.