Năng lực

Năng lực về nhân sự

Năng lực thi công xây lắp

Công ty cổ phần Xây lắp 3 đã có bề dày kinh nghiệm thi công trong lĩnh vực xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp đến nhóm A. Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV; lắp đặt điện - nước, thiết bị công nghệ

Năng lực cung cấp bê tông thương phẩm

Bên cạnh thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp đến nhóm A, khu công nghiệp và khu dân cư; Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thuỷ lợi, các công trình xây lắp điện .v.v. được các khách hàng biết đến.
Sản xuất bê tông thương phẩm là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Công ty