Lễ khởi công công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và công trình Trụ sở làm việc HĐND - UBND Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

      Sáng ngày 23 tháng 07 năm 2015, tại Bản Hang Trùng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khởi công công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy và Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

      Tham dự buổi lễ, có Chủ đầu tư - Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, đại diện Chủ đầu tư - Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Hồ, Nhà thầu thi công - Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3. Hai công trình trên có giá trị gần 80 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành là 24 tháng. Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được thành lập theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/06/2013 của Chính phủ về chia tách địa giới hành chính để thành lập huyện Vân Hồ. Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Huyện ủy, Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ là một trong những mục tiêu quan trọng của Huyện Vân Hồ để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các xã, bản thuộc huyện Vân Hồ.

      Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Bài viết khác