Khánh thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng

       Cuối năm 2014, đầu năm 2015, Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 đã hoàn thành và bàn giao được 03 công trình cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng gồm:

      - Công trình Trụ sở làm việc UBND Phường Mỏ Chè - Thị xã Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên. 

      - Công trình: Cải tạo nhà làm việc Công ty TNHH Nhà nước MTV Diesel Sông Công

      - Công trình: Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mộc Châu Sơn La

Công trình Trụ sở làm việc UBND Phường Mỏ Chè - TX Sông Công - Thái Nguyên

 

Công trình Cải tạo nhà làm việc Công ty TNHH NN MTV Diesel Sông Công - Thái Nguyên

Công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

Bài viết khác

Video

Video

Video

Video