Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Ngày 26/01/2024, Công ty cổ phần SXCN xây lắp 3 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

      Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên, đồng chí Lê Tiến Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các đồng chí trong ban giám đốc công ty, giám đốc các đơn vị thành viên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

       Dưới sự Chủ trì của đồng chí Lế Tiến Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3, hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được của năm 2023 và trên cơ cở đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2024 trong toàn công ty.

      Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

                                  

     Đ/c Lâm Văn Học - Phó GĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

                                 

                                    Đ/c Lê Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty phát biểu điều hành hội nghị

                                

     Đ/c Trần Xuân Thủy - Phó GĐ Công ty phụ trách khu vực Miền Tây Nam Bộ báo cáo công tác thi công các công trình trên địa bàn mình phụ trách

     Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng VPĐD, Giám đốc điều hành công trình Cầu sông Ông Đốc, Cà Mau

     Đ/c Nguyễn Đình Đề - Trưởng phòng kế hoạch dự án báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và nhiệm vụ của năm 2024

     Đ/c Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên đánh giá cao năng lực của Công ty trong việc thi công các công trình, đặc biệt là các dự án thuộc chương trình đô thị động lực TP Thái Nguyên.

Các tập thể và cá nhân được nhận giấy khen và phần thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và hoạt động phong trào của Công ty năm 2023

 

Bài viết khác