ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP 3 (LẦN THỨ 18 - NHIỆM KỲ 2020- 2023)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP 3  (LẦN THỨ 18 - NHIỆM KỲ 2020- 2023) Thực hiện nội dung Công văn 09/CV- ĐB, ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Công ty cổ phần xây lắp và sản xuất Công nghiệp về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Ngày 06/3/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, Chi bộ Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp Xây lắp 3 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020- 2023. Đồng thời kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ bộ phận công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3.

 

      Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Tiến Lực - Bí thư Đảng bộ phận nay là Bí thư lâm thời chi bộ Công ty CPSXCN Xây lắp 3; các đồng chí nguyên ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận cùng toàn thể các Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Công ty Cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 (sau đây viết tắt là Công ty CPSXCN Xây lắp 3).

      Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chỉ (đ/c) Dương Quang Hưng- Bí thư Đảng ủy đảng bộ Công ty CIPC và đ/c Nguyễn Thị Hương Giang- UV BTV Đảng bộ Công ty.Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2015- 2020) của Đảng bộ bộ phận Công ty CPSXCN Xây lắp 3 và của Chi bộ Công ty CPSXCN Xây lắp 3 nhiệm kỳ (2017-2020). Phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ (2020- 2023); Dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm chi ủy nhiệm kỳ qua; theo đó, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, trong sạch hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đạt kết quả tốt, duy trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Các đảng viên trong Chi bộ đồng lòng, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2023; thông qua quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2023; nghị quyết đại hội- chương trình hành động thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ. Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

             Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Dương quang Hưng- Bí thư Đảng ủy CIPC đánh giá cao nội dung các Dự thảo báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, tất cả vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn; tổ chức sinh hoạt đúng quy định; thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng; xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

            Đại hội cũng đã lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, hội đủ các điều kiện để bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ (2020- 2023). Đại hội tiến hành bầu cử cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, kết quả đồng chí Lê Tiến Lực giữ chức Bí thư Chi bộ với số phiếu đạt tỷ lệ 100%; đồng chí Lâm Văn Học được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ với số phiếu đạt tỷ lệ 100%; đồng chí Hà Văn Quyết được bầu làm Ủy viên Với số phiếu đạt tỷ lệ 100%

            Phát biểu bế mạc Đại hội, đại diện Chi ủy khóa mới đã phát biểu cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ hứa sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020– 2023, được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3:

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trung Nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận (CONJSC3) thay mặt BTC khai mạc Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị; Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020

mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023

 

Công tác Bỏ phiếu Bầu cử Cấp ủy mới

 

Đồng chí Dương Quang Hưng- Bí thư Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần sản xuất và Công nghiệp trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Chi ủy nhiệm kì mới (2020- 2023) ra mắt

Bài viết khác