Trang thiết bị phục vụ sản xuất bê tông của công ty

 
 
TT
 
 
Danh mục
 
Đơn
vị
 
SL
 
Công suất
 
Xuất xứ
 
Tình trạng thiết bị
 
 
Sở hữu
 
Ghi chú
1
Trạm trộn 30m3/h
Trạm
02
30m3/h
Việt Nam - LD, CHLBĐ
Tốt
Công ty
 
2
Xe chuyên dụng chở bê tông thương phẩm
Cái
08
6m3
Hàn Quốc,
Nga, Nhật
Tốt
Công ty
 
3
Xe bơm bê tông JXR37-4.16HP
Cái
02
158m3/h, cần kiểu R, dài 37
Hàn quốc
Tốt
Công ty
 
4
Xe trộn bê tông HD060 Mix-MHS
Cái
02
380PS
Hàn Quốc
Tốt
Công ty
 
5
Xúc lật
Cái
04
1,8m3
Nhật Bản
Tốt
Công ty
 
6
Máy bơm tĩnh
Cái
02
60m3/h
Đức
Tốt
Công ty
 
7
Máy bơm bê tông di động
Cái
04
90m3/h
Nhật
Tốt
Công ty
 
8
Máy phát điện
Cái
03
100-150KVA
Nhật Bản
Tốt
Công ty
 

Bài viết khác