Các công trình đã và đang tham gia cung cấp bê tông thương phẩm

TT
Các công trình đã cung cấp bê tông
Thời gian
Tổng KL
(m3)
Ghi chú
1
Cải tạo Khu Gang thép Thái Nguyên giai đoạn I
2000-2003
45.000
 
2
Công trình Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn
2003-2006
35.000
 
3
Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên
2004-2006
30.000
 
4
Nhà máy xi măng Thái Nguyên
2006-2009
65.000
 
5
Xây dựng Trụ sở Cục thuế tỉnh Thái Nguyên
2009-2011
6.500
 
6
Xây dựng Cụm công trình TT3 và TT5 tại Khu Phát súng Phát thanh Mễ Trì
2009-2010
10.500
 
7
Cải tạo Khu Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II
2009-2012
50.000
 
8
Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
2011-2012
50.000
 
9
Xây dựng bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh
2009-2010
20.000
 
10
Thi công xây dựng nhà học và hội trường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Học viện Tư pháp
2010-2013
50.000
 
11
Trạm liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kết hợp với Quốc môn- Hương Sơn- Hà Tĩnh, Đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo( Việt nam) và Nậm Phao (Lào) v.v
2013-2016
5.000
 

Bài viết khác