Nhà máy nhiệt điện cao Ngạn - Thái Nguyên

Thông tin dự án: 
  • Quy mô xây dựng:
- 01 Nhà máy Clanhke với công suất bảo hành là 5.000 tấn (công suất thiết kế là 5.500 tấn) Clanhke mỗi ngày được đặt tại Xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tổng diện tích khoảng 132,12ha
 - 01 Nhà máy Xi măng với công suất thiết kế 2.200.000 tấn xi măng mỗi năm được đặt tại Khu công nghiệp và Cảng biển Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch. Tổng diện tích khoảng 29,33 ha
  • Tổng mức đầu tư: 250 triệu USD
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam
  • Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây lắp 3
  • Công việc nhà thầu đảm nhận:
– Thầu phụ thực hiện thẩm tra thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình thuộc gói thầu EPC – Dự án nhà máy xi măng Quảng Phúc
- Thầu phụ thực hiện giám sát thi công phần xây dựng các hạng mục công trình thuộc gói thầu EPC – Dự án nhà máy xi măng Quảng Phúc
Giá trị gói thầu EPC là 180.610.000 USD (Một trăm tám mươi triệu sáu trăm mười ngàn đô la Mỹ)
  • Thời gian thực hiện
– Từ tháng 09/2010 đến khi hoàn thành dự án
- Thời gian nhà máy đi vào hoạt động dự kiến là 22 tháng kể từ ngày hợp đồng EPC có hiệu lực (khoảng đầu quý 3 năm 2012)
 Mô hình nhà máy (Nguồn: hbg.vn)

Dự án khác