Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

Dự án khác


 • Chủ đầu tư: Cục thuế  tỉnh Hà Tĩnh
  Đơn vị thi công: Liên doanh Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp  xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Nghệ An
  Thời gian thi công: 2008 - 2010
   

 • Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian thi công: 2008-2013
   

 • Chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp  xây lắp 3 (Trước đây là Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)
  Thời gian thi công: 2010-2010
   

 
 • Chủ đầu tư: BQL công trình Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh

  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp  xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)

  Thời gian: 1997-1999. Được Bộ Xây Dựng cấp Chứng chỉ Huy Chương Vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt Nam năm 1999

   

 • Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)

  Thời gian:  2005 - 2007. Được Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ Huy Chương Vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt Nam năm 2008

 • Chủ đầu tư: BQL khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Hà Tĩnh

  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp  xây lắp 3 (Trước đây là: Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp xây lắp 3)

  Thời gian: 2001 - 2002. Được Bộ Xây Dựng cấp Chứng chỉ Huy Chương Vàng chất lượng cao công trình, sảm phẩm xây dựng Việt Nam năm 2003