Mời đăng ký góp vốn thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3

Mời đăng ký góp vốn thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3 Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 Thực hiện lộ trình thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3.

Kính gửi các cán bộ nhân viên Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3, các quý cổ đông hiện hữu của Công ty.

        Chi nhánh bê tông xây lắp 3 được thành lập tháng 12 năm 2017 với nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinh doanh bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tháng 5/2018 Chi nhánh bê tông xây lắp 3 chính thức đưa trạm sản xuất bê tông thương phẩm công suất 120m3/giờ vào vận hành và cung cấp ra thị trường những khối bê tông đầu tiên, sản lượng bê tông của Chi nhánh tăng đều qua từng năm. Đến nay, Chi nhánh đã có vị trí trên thị trường, cạnh tranh với nhiều đơn vị bê tông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã khẳng định được thương hiệu bê tông xây lắp 3.

       Thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển, nâng cao vị thế của sản phẩm bê tông xây lắp 3 trên thị trường, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 đã thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3 trên cơ sở vật chất, bộ máy hiện nay của Chi nhánh bê tông và huy động thêm vốn đầu tư từ cán bộ công nhân viên công ty, các cổ đông hiện hữu của Công ty và các đối tác khác của Công ty.

       Các cán bộ công nhân viên Công ty, các cổ đông hiện hữu của Công ty quan tâm và có nhu cầu góp vốn đầu tư hoặc mua cổ phần thành lập Công ty liên hệ với Chi nhánh bê tông theo địa chỉ:

        Cán bộ phụ trách: Ngô Thị Thủy

        Điện thoại: 02083761468

        Email: betongxaylap3@gmail.com

        Trân trọng!

Bài viết khác