Giải thi đấu cầu lông chào xuân Canh Tý - 2020

Giải thi đấu cầu lông chào xuân Canh Tý - 2020 Ngày 02 tháng 02 năm 2020, Công đoàn công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 đã tổ chức giải thi đấu cấu lông để chào mừng xuân Canh Tý - 2020 và nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần đoàn kết trong tập thể cán bộ công nhân viên công ty, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, vững mạnh.

      Tham dự giải gồm các đồng chí trong Ban Giám đốc công ty, các đồng chí Trưởng, phó các phòng ban, Văn phòng đại diện, các Đội xây lắp, các đơn vị thành viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

       Giải gồm 02 nội dung thi đấu: Đôi nam và Đôi nam nữ kết hợp; Nội dung đôi nam gồm 08 đội tham gia thi đấu, được chia thành 02 bảng thi đấu vòng tròn trọn ra 02 đội nhất, nhì bảng vào thi đấu bán kết sau đó tranh các giải: nhất, nhì, ba; Nội dung đôi nam nữ gồm 03 đội thi đấu vòn tròn tính điểm để trao giải.

        Kết quả thi đầu:

        Nội dung đôi nam:

               Giải nhất: Chi nhánh điện nước;

               Giải nhì: Ban Giám đốc + Phòng Kỹ thuật;

               Giải ba: Khối xây lắp;

               Giải tư: Phòng Kế hoạch dự án

        Nội dung đôi nam nữ:

               Giải nhất: Chi nhánh điện nước;

               Giải nhì: Ban Giám đốc + Phòng TCHC;

                Giải ba: Công ty kết cấu Xl3;

        Một số hình ảnh của giải:

Nội dung thi đấu đôi nam nữ (Ban Giám đốc + phòng TCHC) vs (Chi nhánh điện nước)

Nội dung thi đấu đôi nam (Chi nhánh bê tông Xl3) vs (Khối xây lắp)

Nội dung thi đấu đôi nam (Phòng kế hoạch dự án) vs (Chi nhánh điện nước)

Ông Lâm Văn Học - Phó Giám đốc công ty trao giải nội dung đôi nam

Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc công ty trao giải nội dung đôi nam nữ...

Các vận động viên khối xây lắp chụp ảnh lưu niệm...

Bài viết khác