Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

      Về dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Lực Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3, các đồng chí trong ban giám đốc công ty, giám đốc các đơn vị thành viên, chi nhánh trực thuộc, các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

       Dưới sự Chủ trì của đồng chí Lế Tiến Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3, hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được của năm 2018 và trên cơ cở đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2019 của toàn công ty.

      Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Đồng chí Lê Tiến Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Hà - thư ký Hội đồng quản trị thông qua chương trình Hội nghị

Đồng chí Lâm Văn Học - Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ của toàn công ty năm 2019

Đồng chí Nguyễn Đình Đề - Trưởng phòng kế hoạch dự án báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ của năm 2019

Hội nghị nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được của năm 2018...

Đồng chí Lê Thị Duyên  - Báo cáo tình hình tài chính của công ty năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của công ty

Đồng chí Nghiêm Xuân ĐỊnh  - Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của công ty cổ phần hợp tác và quan hệ quốc tế Xây lắp 3

Đồng chí Lê Mạnh Ninh - Trạm trưởng trạm bê tông thương phẩm Chi nhánh bê tông xây lắp 3, tham luận tại Hội nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm của Chi nhánh bê tông xây lắp 3 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng văn  phòng đại diện công ty tại Cần Thơ, tham luận tại Hội nghị về hoạt động thi công các công trình khu vực miền Tây Nam bộ

Đồng chí Cao Văn Tuấn - Đội trưởng đội xây lắp số 7, tham luận tại hội nghị về việc thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đồng chí Phạm Hòa - nguyên Phó giám đốc công ty CP xây lắp và sản xuất công nghiệp, Giám đốc Chi nhánh CIPC xí nghiệp xây lắp 3 phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Tiến Lực - Chủ tịch Hội đông quản trị, giám đốc Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 cảm ơn, ghi nhận những ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Hòa.

Đồng chí Hà Văn Quyết - Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn trong năm 2018 và kế hoạch của công đoàn năm 2019.

Đồng chí Lê Tiến Lực - Chủ tịch Hội đông quản trị, giám đốc Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tặng hoa và phần thưởng đối với đồng chí Nguyễn Văn Tiệm - đội trưởng đội xây lắp số 8 về thành tích hoàn thành tốt kế hoạch tiến độ thi công cầu Cái Nai.

Đồng chí Lê Tiến Lực - Chủ tịch Hội đông quản trị, giám đốc Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tặng hoa và phần thưởng của công ty đối với đồng Chí Cao Văn Tuấn - đội trưởng đội xây lắp số 7 về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt phát động thi đua hoàn thành tiến độ thi công công trình

Đồng chí Lê Tiến Lực -Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trao tặng bằng khen cho các đồng chí có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Nguyễn Vũ Trung -Phó Giám đốc công ty, Trưởng ban thi đua khen thưởng trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Phạm Hòa - nguyên Giám đốc chi nhánh CIPC xí nghiệp xây lắp 3 trao tặng phần thưởng cho các đồng chí có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Hà Văn Sự -nguyên Phó Giám đốc chi nhánh CIPC, xí nghiệp xây lắp 3 trao tặng phần thưởng cho các đồng chí có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Hà Văn Quyết -Chủ tịch công đoàn công ty trao tặng phần thưởng cho các đồng chí có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Các đồng chí lãnh đạo công ty cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm...

Bài viết khác