Hoàn thành công trình Học viện Tư pháp trước đại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập

  

 Gói thầu XL2 nhà Thư viện và Hành chính Học viện Tư pháp

“Việc tổ chức triển khai xây dựng trụ sở Học viện Tư pháp là một trong những bước đi thích hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng đào tạo, từng bước cụ thể hóa và chuẩn bị những điều kiện vật chất tốt nhất cho Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp mà Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương xem xét, thông qua”.

  

Gói XL3 nhà Học và Hội trường Học viện Tư pháp

Trụ sở Học viện Tư  pháp có diện tích 16.992 m2 được xây dựng tại phường Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội. Gồm 3 gói thầu chính, gói 2 (XL2) nhà Thư viện và Hành chính 7 tầng , gói 3 (XL3) nhà Học và Hội trường 12 tầng, gói 4 (XL4) khu ký túc xá 9 tầng. Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 (tiền thân là Chi nhánh Công ty cổ phần xây lắp và Sản xuất  công nghiệp – Xí nghiệp xây lắp 3) với năng lực đã được khẳng định đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt kết quả hai gói thầu XL2 nhà Thư viện và Hành chính, XL3 nhà Học và Hội trường với tổng giá trị gần 130 tỷ đồng.  Với quy mô và ý nghĩa việc xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp mà Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ, dưới khối óc và bàn tay của cán bộ kỹ sư  CNVLĐ của Công ty cổ phần xây lắp 3 đã hoàn thành và bàn giao kịp thời trước đại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Học viện Tư pháp. 
 
 
Trụ sở Học viện Tư pháp khi hoàn thiện XL2, XL3

 

Bài viết khác

Video

Video

Video

Video